Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Om centret

Center for Bioetik og Nanoetik er et tværvidenskabeligt forskningscenter, der beskæftiger sig med forskning i og formidling af bioetiske problemstillinger.

Centrets basisbemanding og projekter finansieres af eksterne forskningsbevillinger samt af Arts i samarbejde med Health og Science and Technology ved Aarhus Universitet.

Centrets ledelse og sekretariat er hjemhørende på Institut for Kultur og Samfund.

Hvad er bioetik?

Bioetik er et forskningsfelt, som har etableret sig som følge af de senere års udvikling inden for lægevidenskab, biologi og bioteknologi. Denne udvikling har givet anledning til en række etiske spørgsmål: Hvornår begynder menneskelivet? Hvornår slutter det? Må man gøre ende på et menneskes liv? Hvad bør viden om generne bruges til? osv.

Bioetikken kan defineres som overvejelsen over de etiske spørgsmål i forbindelse med forskning i og anvendelse af bioteknologi. Den rækker ind i andre forskningsområder som f.eks. medicinsk etik, nanoetik og miljøetik.

Centrets fagområder

 • Forskning i og formidling af bioetikkens og bioteknologiens grundlag
 • Humanetik
 • Nanoetik
 • Medicinsk teknologivurdering (MTV)
 • Evaluering af konkrete bioteknologiske problemstillinger
 • Miljøetik
 • Dyreetik

Centrets virkefelt

Sammen med partnere fra andre faglige miljøer påtager Center for Bioetik sig følgende opgaver: 

 • Gennemførelse af forskningsprojekter inden for bioetik
 • Undervisning på forskellige niveauer af forskellig varighed
 • Informationer om udviklingen inden for de forskningsområder, der giver anledning til etisk diskussion (f.eks. genetik), om etisk litteratur og om lovgivning i udlandet
 • Udredning om bioetiske spørgsmål for virksomheder, myndigheder m.fl.