Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Karbonrør og etik

Karbon nanorør og etiske analyser

Ny ph.d.-stipendiat i nanoetik ved Center for Bioetik og Nanoetik

 

Pr. 1. maj 2011 er Anna Julie Rasmussen begyndt i et ph.d.-projekt om nanoetik ved Center for Bioetik og Nanoetik. Julie er 25 år gammel og blev cand. scient. i nanoscience fra Aarhus universitet i september 2010.

Julie har specialeretning i molekylærbiologi og lavede sit speciale med titlen ’Toxicity and ethical considerations of nanoparticles’. Det var et studie der kombinerede laboratoriearbejde med et case study indenfor etik. Julie arbejdede på Institut for Miljø- og Arbejdsmedicin på Aarhus universitet med Professor Herman Autrup som vejleder.

I sit ph.d-projekt vil Julie ligeledes kombinere sin naturvidenskabelige baggrund med studier i etik. Dette bliver i form af et naturvidenskabeligt studie af karbon nanorør og deres egenskaber og anvendelsesmuligheder, kombineret med en etisk vurdering af brugen af disse indenfor forskellige områder. Til grund for en sådan vurdering kommer til at ligge en grundig og kritisk analyse af de fire bioetiske principper udviklet af de amerikanske bioetikere Tom L. Beauchamp og James F. Childress.

Baggrunden for en kombination af det naturvidenskabelige med et studie i etik er Julies store interessere for begge sider af nanoteknologien og opfattelsen af, at grænsefladen mellem de to discipliner er rigtig spændende. Etikken er et meget vigtigt aspekt af forskningen indenfor nanoteknologi og det er vigtigt at have en faglig forståelse for både naturvidenskaben og etikken for at kunne kommunikere med begge sider, for derigennem at frembringe en dialog mellem forskere fra de to meget forskellige discipliner.

Udover sin store interesse for arbejdet på grænsefladen mellem naturvidenskab og etik interesserer Julie sig i høj grad for formidling, hvilket hun også ser frem til at bruge under sit ph.d-studium.