Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

EPOCH

Center for Bioetik og Nanoetik (CBN) deltager i et større forskningsprojekt om etikkens rolle i den politiske regulering af den videnskabelig og teknologisk udvikling. Projektet er udbudt og finansieres af Den Europæiske Kommission. Det er startet den 1. november og afsluttes den 31. oktober 2012.

Projektets navn er EPOCH, et akronym, der står for 'Ethics in public POlicy-making: the Case of Human Enhancement'.  Projektet sorterer under programmet 'Videnskab i samfundet', som indgår i EU's 7. rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration. Foruden CBN deltager University of Bristol, Karlsruhe Institute of Technology, University of Padua, CNRS-University of Paris Descartes, Maastricht University, University of Ljubljana, Swansea University, National University of Singapore og University of Calgary.

Som antydet af akronymet, er det projektets overordnede formål at skaffe indsigt i den rolle, etikken spiller og kan hhv. bør spille i EU's regulering af den videnskabelige og teknologiske udvikling. Dette formål skal konkretiseres ved en udredning af de etiske problemer, der melder sig i forbindelse med nutidige og fremtidige former for teknologisk forbedring af mennesket, især forbedring af menneskets fysiske ydeevne (f.eks. gennem doping).

Projektet er inddelt i 13 såkaldte 'work packages' (WP's), som indeholder specifikke delopgaver. CBN bidrager  til 5 af dem. Tyngdepunktet for CBN's indsats ligger i en WP med titlen 'Enhancement Discourses', som CBN også skal være leder af. Opgaven er her at kortlægge den løbende akademiske og offentlige diskussion om forbedring af mennesket samt finde frem til de centrale etiske positioner og visioner i denne diskussion. Derudover vil CBN blive involveret i en identifikation og vurdering af forskellige måder, hvorpå etiske synspunkter indgår i den politiske regulering af den teknologiske udvikling i EU's forskellige medlemsstater. Dette især med henblik på teknologier, der sigter mod forbedring af mennesket.

Til at varetage disse opgaver er der til CBN afsat 15 månedsværk. Disse fordeles på 3 månedsværk for en seniorforsker, som skal have det overordnede ansvar for CBN's andel, og 12 månedsværk for en juniorforsker, som først og fremmest skal kortlægge og analysere diskussionen om forbedring af mennesket. Seniorforskerens opgave varetages af centerleder Ulrik Nissen, juniorforskerens opgave af Jes Harfeld.

Ved sin deltagelse i dette projekt kan CBN blive en vigtig medspiller i EU's bestræbelse på at tage hensyn til etiske synspunkter i dets fremtidige regulering af den videnskabelige og teknologiske udvikling.

For yderligere information, se projektets hjemmeside (engelsk).