Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Aktuelt

20.11.2015 | Seminar

Seminar: Erfaringer ang. vurdering af projekter, hvor helgenom sekventering indgår

D. 24. november 2015. Seminar på centeret med professor dr. med Thomas G. Jensen, medlem af Den Nationale Videnskabsetiske komite.

23.08.2012 | Research news

CBN Journal Club

CBN LAB

CBN Lab Essay. Genetisk rådgivning uden rådgivning?

Af Kees van Kooten  Niekerk

Det Etiske Råds betænkning Fremtidens fosterdiagnostik, som udkom i 2009, indeholder et afsnit med overskriften 'Selvbestemmelse og vejledning'. Afsnittet tager udgangspunkt i rapporten Fosterdiagnostik og risikovurdering (2003), som var skrevet af en arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen. Iflg. betænkningen lægger rapporten stor vægt på kvindens selvbestemmelse med henblik på, om hun vil gøre brug af tilbuddet om fosterdiagnostik eller ej...

Velkommen til CBN

Center for Bioetik og Nanoetik (CBN) er et tværvidenskabeligt forskningscenter, der beskæftiger sig med forskning og formidling omkring bioetiske problemstillinger.

Bioetik handler om etiske spørgsmål, der knytter sig til udviklingen inden for bl.a. lægevidenskaben, biologien og bioteknologien.

Centret udfører og deltager i nationale såvel som internationale forskningsprojekter med fokus på etiske problematikker i forbindelse med eksempelvis:

  • Menneskelig forbedring gennem medicinsk teknologi
  • Dyrevelfærd i moderne landbrug
  • Anvendelsen af nanoteknologi
  • Prioriteringer i sundhedsvæsnet
  • Genetisk rådgivning

Se flere forskningsområder og få mere information om nuværende og tidligere forskningsprojekter under siderne Forskning, Publikationer og Samarbejdspartnere.

Centerleder